Stanowisko Związku OSP RP w sprawie uchwał rad gmin dotyczących ekwiwalentów dla strażaków ochotników