Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej