Spotkanie organizacyjne przed Zjazdem Krajowym Delegatów i Przedstawicieli