Projekty

RPO WZ 2014-2020

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego

realizje zadanie w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa

RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie

RPZP.03.04.00 Adaptacja do zmian klimatu

Typ projektu

Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Tytuł projektu

Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Cel i rezultaty projektu

W wyniku implementacji projektu pod nazwą „Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych” 17 Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania straży. Dzięki niej zwiększy się znacząco potencjał OSP do prowadzenia akcji ratowniczych. Dzięki zakupowi nowoczesnych samochodów ratowniczo – gaśniczych zwiększą się możliwości prowadzenia akcji w tym m.in. działania ratownicze w trakcie klęsk żywiołowych oraz katastrof. Wszystko to wpłynie pozytywnie na zdolność do prowadzenia akcji ratowniczych prowadzonych prze Ochotnicze Straże Pożarne.
Wdrożenie zadania umożliwi też bezpośrednio zagrożonym osobom na zapewnienie szybszego dostępu do świetnie wyposażonych jednostek ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu negatywne skutki zdarzeń z udziałem ognia, wody itp. ulegną ograniczeniu. Warto również wspomnieć, że zakup planowanego w projekcie wyposażenia znacznie zwiększy bezpieczeństwo samych strażaków podczas prowadzenia akcji ratunkowych poprzez zapewnienie im najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie pożarnictwa. Wysłużone i stare pojazdy zostaną zastąpione przez nowe spełniające wszystkie współczesne wymagania.

Partnerzy Projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu, Ochotnicza Straż Pożarna Boleszkowice, Ochotnicza Straż Pożarna Brzesko Ochotnicza Straż Pożarna Człopa, Ochotnicza Straż Pożarna Kołbaskowo, Ochotnicza Straż Pożarna Krzęcin, Ochotnicza Straż Pożarna Lubczyna, Ochotnicza Straż Pożarna Marianowo, Ochotnicza Straż Pożarna Osinów Dolny, Ochotnicza Straż Pożarna Płoty, Ochotnicza Straż Pożarna Rokosowo, Ochotnicza Straż Pożarna Staniewice, Ochotnicza Straż Pożarna Stary Borek, Ochotnicza Straż Pożarna Stary Chwalim, Ochotnicza Straż Pożarna Świerzno, Ochotnicza Straż Pożarna Tetyń, Ochotnicza Straż Pożarna Węgorza.

Przebieg Projektu

W dniu 23 listopada 2016 roku Związek OSP RP jako lider projektu podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej występującym jako Instytucja Pośrednicząca na dofinansowanie projektu.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie –12.866.118,00 zł

Dofinansowanie na realizacje projektu – 9.765.282,77 zł

W dniu 17.03.2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na zakup 17 średnich samochodów ratowniczo gasniczych. W wyniku przeprowadznego postepowania w dniu 13 czerwca 2017 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę 17 samochodów ratowniczo- gaśniczych w dwóch etapach;

1 etap – 9 szt. do 30 czerwca 2017 roku , II etap – 8 szt. do 30 listopada 2017 roku.

W dniu 23 czerwca  rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla OSP uczestników projektu.

W dniach 29-30 czerwca przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych dokonali odbioru techniczno- jakościowego 9 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych. Wykonawcą samochodów jest firma „Stolarczyk” z Kielc. W czasie wizyty w Kielcach strażacy odbierający pojazdy odbyli również szkolenie z zakresu obsługi i zasad  eksploatacji pojazdów. OSP otrzymały samochody na podwoziu MAN TGM-340 z pojemnością zbiornika na wodę 4680 litrów.

W pierwszym etapie realizacji zadania samochody otrzymały jednostki; OSP Biesiekierz, OSP Brzesko,OSP Boleszkowice, OSP Człopa, OSP Krzęcin, OSP Stary Borek, OSP Osinów Dolny, OSP Lubczyna, OSP Kołbaskowo.

W dniu 10 lipca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę środków ochrony indywidulanej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 21 lipca została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę środków ochrony indywidualnej strażaka, dostawę realizują Kaliskie Zakłady Przemysłu Tereneowego sp z o.o. w Kaliszu. Dostawa została zrealizowane w terminie i od 10 września sprzęt zostałał przekazany do OSP – Partnerów Projektu.

W dniach 29-30 został zakończony II etap zadania i kolejne 8 pojazdów trafiło do jednostek OSP-Tetyń,Rokosowo,Świerzno,Staniewice,Płoty,Marianowo,Stary Chwalim, Węgorza