Posiedzenie Zarządu OW ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego