Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. uwag złoszonych przez ZOSP RP do projektu ustawy o OSP