Opinia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych