Dziecięce Drużyny Pożarnicze zakwalifikowane do udziału w IV Międzynarodowej Olimpiadzie DDP