Powiatowe Eliminacje OTWP ŁOBEZ 2013 r.

img 2701Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów, zasad postępowania na wypadek pożaru, klęsk żywiołowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W poniedziałek 18.03.2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Resku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu łobeskiego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" . Turniej pod patronatem Urzędu Gminy w Resku zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łobzie oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Resku przy współudziale Komendy Powiatowej PSP. Uczestnicy konkursu w turniejowej rywalizacji rozwiązywali testy pisemne oraz odpowiadali na dodatkowe pytania z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łobzie druha Krzysztofa Palucha.

W jej skład weszli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Resku druh Jarosław Strózikowski, sekretarz ZOP ZOSP RP Teofil Kapla i Przedstawiciel KP PSP asp. sztab. Daniel Krakus

Zwycięzcami z prawem startu w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27.04.2013 w Radowie Małym zostali:

• w grupie I – szkoły podstawowe -Wiktoria Rychlicka –   Siedlice  – opiekun Krystyna Leśniewicz

• w grupie II – szkoły gimnazjalne - Łukasz Zieliński - Łobez  - opiekun Elżbieta Wójcicka

• w grupie II – szkoły ponadgimnazjalne – Ewa Dubaj - Dobra - opiekun Marcel Dubaj

Ponadto w:

I kategorii medalowe miejsca zdobyli Paula Iwanicaka – OPIEKUN Longina Makawczyk SP Nr 2 z Łobza i Jakub Bodys SP Resko – opiekun Seredyńska Lucyna,

II kategorii medalowe miejsca zdobyli - Mateusz Szcześniak – Resko - opiekun Więckowska Malwina, Jan Kaczmarek – Radowo M opiekun - Małgorzata Budzyńska

III kategorii medalowe miejsca zdobyli – Marcin Cyunel - ZSZ Resko, opiekun Więckowska Malwina Rafał Kuzon – LO Łobez – opiekun Bożena Kordylimg 2699

Na zakończenie, wszystkich uczestników pucharami uhonorowali osobiście burmistrz gminy Resko Arkadiusz Czerwiński, który był fundatorem pucharów za II miejsce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Resku druh Jarosław Strózikowski, który był fundatorem pucharów za udział w turnieju, asp. sztab. Daniel Krakus wręczył puchary za III miejsce ufundowane przez Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Marka Bukato . Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łobzie druh Krzysztof Paluch wręczył puchary za I miejsca . Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, okolicznościowe dyplomy maskotki i kilka innych drobiazgów, którymi fundatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łobzie, Starostwo Powiatowe w Łobzie i Krzysztof Paluch.

Wszystkim opiekunom wręczono dyplomy podziękowania i małe drobiazgi upamiętniające XXXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” .

Na zakończenie uczestnicy turnieju i ich opiekunowie na zaproszenie włodarzy ziemi Reskiej i strażaków udali się do remizy strażackiej a tam czekała na nich kolejna niespodzianka. Strażacy z OSP Resko przygotowali ciepłą kiełbaskę, gorącą herbatkę oraz udostępnili zwiedzanie pomieszczeń i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP. Zaskoczyli wszystkich możliwością zwiedzenia Reska z wysokości wywożąc na kilka pięter w górę drabią mechaniczną. Była to wspaniała atrakcja i ciekawe przeżycie dla dzieci i młodzieży.

W imieniu Zarządu OPZOSP RP w Łobzie wszystkim uczestnikom turnieju, opiekunom fundatorom pucharów, gospodarzom – dyrekcji Domu Kultury w Resku , strażakom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do miłego przyjęcia i przeprowadzenia turnieju powiatowego w Resku na czele z Panem burmistrzem Arkadiuszem Czerwińskim wyrażam słowa uznania i podziękowania.

         Ze strażackim pozdrowieniem

     Prezes ZOP ZOSP RP

         Krzysztof Paluch