Narada Roczna Powiat Gryficki

img 9822W miniony piątek 27 lutego 2015 r. dzięki bardzo dobrej współpracy Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryficach ze Starosta Gryfickim już po raz 6 na Zamku w Płotach zorganizowano Odprawę Roczną Strażaków Ochotników podsumowującą miniony 2014 r. Organizatorami spotkania byli Pan Kazimierz Sać Starosta Gryficki, Pan Marian Maliński Burmistrz Płotów wraz z naszym Oddziałem Powiatowym OSP RP. Do wspomnianego Zamku przybyło 150 Strażaków Ochotników z 6   Gmin reprezentujących blisko 1300 osobowa Formację , której na imię Ochotnicza Straż Pożarna. Dopisali również i goście : Byli obecni Poseł na Sejm RP dh K. Tomasz Oświęcimski, nadbryg. Marek Kowalski – Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie , Członek Zarządu Głównego OSP RP dh Tomasz Tamborski, Radni Sejmiku Woj. A. Łącki i Z. Dziewguć , Wiceprezes ZOWZ OSP RP w Szczecinie dh Jerzy Bartnik, Z-ca Kom. Woj. PSP bryg. Zbigniew Kwiatkowski, st.bryg. Edward Pruski Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów w Poznaniu, mł .bryg Mieczysław Burzyński – Kom Powiatowy PSP w Kołobrzegu, ks. mł.bryg. Ryszard Szczygieł, płk Jerzy Dudzik Dyr. ZK w Nowogardzie. Zygmunt Leszczyński Prezes ZW PZŁ w Szczecinie Powiat nasz reprezentowali : Pan Kazimierz Sać Starosta Gryficki, dh M. Gołuchowski Przewodniczący Rady Powiatu, dh J. Ławruszko – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gryfickiego, Ks. I. Pastryk Kapelan Powiatowy OSP, bryg. Dariusz Sobczyk Komendant Powiatowy PSP w Gryficach, mł. bryg Leonard Rysak Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, mjr M. Jabłońska Kier. OZ w Płotach, Pan Paweł Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice, st. Kpt. Roman Pikulski Z-ca Kom. Pow. PSP w Gryficach , Pan Bogdan Przybysz Prezes PZW Koło „Amur „w Płotach. Byli obecni również włodarze Gmin naszego Powiatu z Karnic L. Puzdrowski i Brojc St. Gnosowski , Przew. Rad Gmin z K. Tokarczykiem z RM Gryfice na czele. W tak doborowym składzie wysłuchano sprawozdań złożonych przez Prezesa Powiatowego OSP RP dh F. Gródeckiego i Z=ce Kom. Pow. PSP st. Kpt.R. Pikulskiego. Pan Starosta Gryficki odznaczył kilkunastu strażaków Złotym Gryfem za zasługi dla pożarnictwa. Marika Niewiadomska swoim ciepłym głosem wprowadziła w doskonały nastrój wszystkich uczestników uroczystości wykonując znane utwory polskich piosenkarek. Podczas wystąpień okolicznościowych zarówno dh Poseł K.T. Oświęcimski jak i nadbryg. Marek Kowalski gratulowali naszym strażakom doskonałych wyników i postawy obywatelskiej oraz ofiarności i mobilności podczas akcji. Zwrócono uwagę ,że dzięki naszej organizacji tj. OSP ( blisko 700 tys. armii strażaków w Polsce ) jest możliwe osiąganie gotowości bojowej w 15 min od chwili odebrania zgłoszenia o zdarzeniu. Najmilszą informacją była wiadomość ,że dzięki aktywności naszego Posła K.T. Oświęcimskiego w Sejmie i wsparciu „ generalicji warszawskiej” pojawiły się pieniądze w Budżecie Państwa na budowę nowej Komendy Powiatowej PSP w Gryficach. My ochotnicy cieszymy się z tego faktu również , bo jak pamiętamy o ta budowę walczył wcześniej poprzedni Komendant Powiatowy Edward Pruski , który nieustannie monitował u naszego Posła i Starosty o wsparcie i pomoc w przygotowaniu nowej inwestycji. Jesteśmy zainteresowani budową nowej Komendy ,gdyż pilnie potrzebujemy swojego konta tj. biura dla naszego Zarządu Powiatowego .Taka gwarancję dał nam poprzedni Komendant i myślimy ,że nowy Komendant dh D. Sobczyk będzie kontynuował i realizował ustalenia swojego poprzednika. Po zakończeniu części oficjalnej ,wszyscy goście wraz ze strażakami udali się do zamkowych sal na poczęstunek.


F.G.