Z ostatniej chwili

 Z A P R O S Z E N I E

na

Otwarty turniej brydża sportowego par

pod patronatem

Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
województwa zachodniopomorskiego
22 marca 2014r.
godz. 10:00
DRAWNO
ul. Szpitalna 2. (DOK)
turniej składa się z 3 mini sesji po 10 rozdań
wpisowe 15 zł od osoby.
Nagrody:
1 miejsce - 500 zł
2 miejsce - 300 zł
3 miejsce - 200 zł
4 miejsce - 150 zł
5 miejsce - 100 zł
6 miejsce - 80 zł
7 miejsce - 50 zł
Dla najlepszej pary z której jeden z graczy należy
do OSP lub jest funkcjonariuszem PSP - nagroda 100 zł.

Serdecznie Zapraszamy