Plan pracy Komisji ds. Młodziezy

Plan pracy Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

STYCZEŃ 2015

1/ udział w pracach komisji - eliminacje wojewódzkie konkursu plastycznego pn „Zapobiegajmy Pożarom”

2/ Przedstawienie zadań omawianych przez Komisję ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP.

3/ Omówienie obozu MDP za 2014 r. i planów na 2015 r. oraz spraw związanych z organizacją OTWP w 2015 r.

4/ Nakreślenie kierunków działania oraz uchwalenie planu pracy komisji na rok 2015

5/ Wolne wnioski

KWIECIEŃ 2015

1/Udział w spotkaniu laureatów konkursu pn. „Zapobiegajmy Pożarom”.

2/ Udział w pracach Komisji XXXVIII OTWP „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

MAJ CZERWIEC 2015

1/ Ocena kart kwalifikacji na obóz MDP

2/ Wolne wnioski i sprawy które wpłynęły do Komisji

3/ Udział w finale centralnym XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

LIPIEC 2015

1/ Udział w międzynarodowych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF

LISTOPAD 2015

1/ Przedstawienie sprawozdania i rozliczenie obozu MDP i OTWP

2/ Wolne wnioski i sprawy, które wpłynęły między posiedzeniami.

Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji w dniu 21.01.2015 r.

Przewodnicząca Komisji : Danuta Raniowska

Dodatkowe informacje