Sprawozdanie Komisji ds. Młodzieży z działalności w 2014 roku.

                              INFORMACJA  Z DZIAŁALNOŚCI

   Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP      

                       Województwa     Zachodniopomorskiego

                       w okresie od 01.01. do 31.12. 2014 roku

 

Komisja w składzie:

 

Danuta Raniowska- Przewodnicząca

Krzysztof Barski- Wiceprzewodniczący

Jan Będzak- Sekretarz

Marian Kowalewski- Członek

Wojciech Ukleja - Członek

Jan Suszczyński- Członek.

 

Komisja odbyła 2 posiedzenia tj.: 24 stycznia i 26 kwietnia 2014 r. podczas których pracowała wg przyjętego harmonogramu posiedzeń i zajmowała się niżej wymienionymi zagadnieniami:

1/ Zapoznanie się z zagadnieniami i planami zamierzeń Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP na 2014 rok .

3/ Omówienie spraw dotyczących obozu MDP za 2013 r. i planów na 2014 r. oraz organizacji OTWP w 2014 r.

4/ Nakreślenie kierunków działania oraz uchwalenie planu pracy komisji na rok 2015 r.

5/ Ustalenie harmonogramu udziału członków komisji w konkursach, spotkaniach                    i uroczystościach z udziałem młodzieży na terenie województwa i kraju oraz kontroli obozu MDP.

Poza planowanymi posiedzeniami komisja uczestniczyła:

1/ w pracach wojewódzkiej komisji konkursowej ( Szczecin 24.01.2014 r.) oceniającej prace plastyczne pn. „Zapobiegajmy Pożarom” oraz przy ogłoszeniu wyników i wręczaniu nagród w Resku w dniu 26 .04.2014 r.;

2/ podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Resku przedstawiciele Komisji brali udział w pracach komisji OTWP;

3/ w dniu 01.06.2014 r. w Kaliszu Pomorskim podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP wg regulaminu CTIF Komisję reprezentował Zastępca Przewodniczącego Komisji druh Krzysztof Barski;

 

4/ w dniach 7-8 czerwca w Lublinie podczas XXXVII Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" opiekunami dzieci i młodzieży z ramienia Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży byli druh Krzysztof Barski i Jan Suszczyński;

 

5/w kontroli Obozu MDP organizowanego przez ZOW ZOSP RP, który odbył się w dniach 20.07 do 02.08.2014 roku i został zorganizowany u podnóża Gór Stołowych w Kotlinie Kłodzkiej. Podczas trzydniowego pobytu w Wambierzycach w dniach 25-27 lipca 2014 r. Przewodnicząca Komisji prowadziła rozmowy z młodzieżą, kadrą obozu oraz uczestniczyłam

w codziennym życiu obozu;

 

6/ w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w regulaminu CTIF, które odbyły się  w Olsztynie w dniach 5-7 września 2014 r. kibicowała drużynom reprezentującym woj. zachodniopomorskie (dziewczęta MDP Ostrowice i chłopcy MDP Nowe Worowo ) Przewodnicząca;

 

7/ Przewodnicząca Komisji uczestniczyła również w 2 posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży    i Sportu Zarządu Głównego ZOSP RP oraz   w 2 posiedzeniach Zespołu do spraw rozdziału środków Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) dot. dofinansowania obozów        i spotkań MDP z młodzieżą niemiecką w projektach dwustronnych oraz w projektach trójstronnych z udziałem młodzieży ze Słowacji, Czech i Litwy.

           

           

                                                                                    Przewodnicząca

                                               Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży przy ZOW w Szczecinie

 

                                                                                    Danuta Raniowska

 

 

Dodatkowe informacje