Z prac Prezydium i Zarządu Oddziału.

W minionych dwóch miesiącach Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego odbyło dwa posiedzenia 19 marca w Szczecinie-Śmierdnicy  oraz 15 kwietnia w Mirosławcu. Tematyka posiedzeń dotyczyła  podziału środków finansowych na dopłaty do zakupu samochodów, sprzętu i umundurownia, remontu remiz, przyznania odznaczeń związkowych,wystapienia z wnioskami o odznaczenia wyższego szczebla. W wyniku prac prezydium udało się zaspokoić w 90 % zapotrzebowanie OSP na dopłaty do zakupu sprzetu i wyposażenia. Przyznane dopłaty do samochodów nie zaspokoiły złożonych wniosków, ale wzorem lat ubiegłych prezydium postanowiło, podjąć starania o pozyskanie dodatkowych środków w celu zaspokojenia potrzeb województwa.( w 2012 i 2013 roku działania takie zakończyły się pełnym sukcesem).

15 kwietnia w Mirosławcu odbyło sie również posiedzenie Zarządu Oddziału na którym zostało przyjęte sprawozdanie z działalności za 2013 roku oraz Zarząd uchwalił budżet na 2014 rok. Podjęte również zostały uchwały w sprawie zmian w składzie zarządu oraz komisji operacyjno- techniczno szkleniowej.Ponadto prezydium i zarząd zajmował się bieżacymi problemami związanymi z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kalendarzem imprez na 2014 rok. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w zakładce dla Prezesów oraz Biurze Zarządu.