Konkurs Plastyczny - Eliminacje Wojewódzkie


dsc 0203

W dniu 24 stycznia  Wojewódzka Komisja ds. Młodzieży dokonała oceny prac Plastycznych, które wpłyneły na konkurs " Zapobiegajmy Pożarom" edycja 2014. Do składu komisji zaproszono również konsultanta w zakresie twórczości plastycznej młodzieży. Po weryfikacji nadesłanych prac do oceny zostały dopuszczne prace spełniające wymogi regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Pożarom".

W wyniku oceny klasyfikacja w poszczególnych grupach przestawia się nastepujaco:

I grupa – przedszkolaki :


1.Szymon Pliszka – Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie.


II grupa – klasy I-III Szkoły Podstawowej

1.  Aleksandra Kowalska - Szkoła Podstawowa w Łasku,

 2. Hanna Matuszczak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie,

 3. Julia Jaromirska – Szkoła Podstawowa w Łasku,

 4.Karolina Michałowska –Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

 5.Julia Nowak – Szkoła Podstawowa w Połczynie Zdroju.


 III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej :

1. Weronika Torzyńska - Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie, reprezentant powiatu polickiego,

2. Roksana Sowińska – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

3. Miłosz Dobrodziej – Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,

3. Wiktor Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie,

3. Małgorzata Hładoniuk – Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie


IV grupa - gimnazjaliści 

1.Aleksandra Orenczak – Publiczne Gimnazjum w Redle,

2.Amelia Strzałkowska - Publiczne Gimnazjum w Redle,

3.Martyna Kłonowska – Publiczne Gimnazjum w Baniach.

 Wyróżnienie :  

 1.Julia Sobierajska - Publiczne Gimnazjum w Sławoborzu.


V grupa – szkoły ponadgimnazjalne - W tej kategorii komisja nie przyznała nagród ani wyróżnień.


 VI grupa dorośli, środowiskowe domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej

1.     Jarosław Forysiak - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie (praca wykonana została stopą),

2.     Adam Kmita i Andrzej Kmita – Środowiskowy Dom Samopomocy   w Choszcznie,

3.     Henryk Żurawski – Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” w Połczynie Zdroju.

 

Wszystkie wyróżnione prace zostaną wysłane na finał krajowy. Spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego odbędzie się dnia 26 kwietnia 2014 roku w Resku pow. Łobeski o szczegółach laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zapraszamy do galerii prac:http://www.szczecin.zosprp.pl/index.php/galeria?view=ssgallery&;