Eliminacje Wojewódzkie Konkursu Plastycznego 2018

Komisja Oceniająca prace plastyczne uczestników eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” z terenu województwa zachodniopomorskiegoKom w składzie;

Danuta Raniowska       - Przewodnicząca Komisji Oceniającej,

Agnieszka Pluta          - nauczyciel plastyki – członek Komisji Oceniającej

Krzysztof Barski          - sekretarz Komisji Oceniającej

Jan Będzak                 - członek Komisji Oceniającej

Marian Kowalewski      - członek Komisji Oceniającej

     

w dniu 30 stycznia 2018 roku oceniła prace plastyczne nadesłane na Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

W sumie wpłynęło 130 prac z powiatów : choszczeńskiego, drawskiego, białogardzkiego, polickiego, sławieńskiego, świdwińskiego, koszalińskiego, gryfińskiego, stargardzkiego oraz szczecińskiego.

Prace plastyczne wykonane zostały w różnych technikach: pastele olejne, akwarele, kredki, farby plakatowe, collage, wyklejanka plasteliną, wyszywanie techniką krzyżykową.

Prace uczestników oceniane były według następujących grup wiekowych:

I grupa – przedszkolaki - 26 prac,

II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej - 33 prace,

III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej - 35 prac,

IV grupa – VII-VIII lub II-III gimnazjum  - 20 prac,

V grupa – szkoły średnie     - 4 prace

VI grupa – dorośli, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej   - 12 prac.

 Wyróżniono następujące osoby, spośród których laureaci reprezentować będą Województwo Zachodniopomorskie na szczeblu centralnym.

 I grupa – przedszkolaki :

Laureaci :

1.Marta SZYSZKA l.6 – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński,

2.Cezary OGORZAŁ- l.6 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński,

3.Zofia JEZIERSKA l.5 – Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie.

II grupa   klasy I - III szkoły podstawowej :

 Laureaci :

1.Fabian KOPCZYŃSKI l.9 - Miejski Ośrodek Kultury w Policach,

2.Antoni GOŁĘBIOWSKI l. 8 – Szkoła Podstawowa w Bobolicach, powiat koszaliński,

3.Oliwia KRÓL l. 7 - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie.

Wyróżnienia :

1.Patrycja CZEREPANIAK l. 9 – Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, gm. Kalisz Pomorski, powiat drawski,

2.Łukasz PAWŁOWSKI l.8 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choszcznie.

 III grupa klasy IV – VI szkoły podstawowej :

Laureaci :

1.Hanna MATUSZCZAK l. 12 – Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,

2.Maria STRZELCZYK l. 12 – Szkoła Podstawowa im. M.w Sławęcinie ,powiat choszczeński,

3.Radosław RYLIK l.11 – Szkoła Podstawowa w Drzewianach, gm. Bobolice, powiat koszaliński.

Wyróżnienia :


1.Oliwia PIŁKA l. 11 Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, gm. Kalisz Pomorski, powiat drawski.

IV grupa - VII – VIII szkoła podstawowa lub II- III gimnazjum

Laureaci :

1.Zuzanna MICHALAK l. 14 – Choszczeński Domw Choszcznie,

2.Anna KOZICZ l.– Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,

3.Remigiusz JEŻEK l. 15 - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie.

Wyróżnienie :

1.Oliwia Szrankowska l. 14 - Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Bierzwniku, powiat choszczeński.

V grupa – Szkoły średnie

Laureaci :

1.Miłosz DOBRODZIEJ l. 16 – Choszczeński Domw Choszcznie,

2.Małgorzata HŁADONIUK l. 16 – Choszczeński Domw Choszcznie,

3.Klaudia WIŚNIEWSKA l. 18 – Drawieński Ośrodekw Drawnie, powiat choszczeński.

Wyróżnienie :

1.Małgorzata HŁADONIUK l. 16-Choszczeński Dom Kultury.

VI grupa dorośli, środowiskowe domy kultury, warsztaty terapii zajęciowe;

Laureaci:

1.Henryk ŻURAWSKI l. 45 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość”   w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński

2. Agnieszka MIESZKOWSKA l. 44 -Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość” w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński, 

3.Krystian LEMBOWICZ l. 38 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość”    w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński.

Wyróżnienia :

1.Monika KACZOR l. 31 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa”   w Bobolicach, powiat koszaliński,

2.Teresa JURKIEWICZ l. 47 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość”    w Połczynie Zdroju, powiat świdwiński.

Gratululemy Laureatom, posumowanie konkursu odbędzie sie dnia 28 kwietnia 2018 roku w Płotach. Prace laureatów zostały przesłane na szczebel krajowy.

T.Sz.