Wyróżnienie dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP Województwa Zachodniopomorskiego

2x6a7656

W dniu 12 grudnia 2017 nasz Oddział Wojewódzki ZOSP RP z rąk Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza otrzymał wyróżnienie  podczas gali wieńczącej pierwszą edycję programu Społecznik. Wyróżnieni zostaliśmy za swoją działalność, wkład, aktywność i pomysłowość  w wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i więzi międzyludzkich na Pomorzu Zachodnim. Wyróżnienie w imieniu Oddziału Wojewódzkiego odebrał Wiceprezes ZOW ZOSPRRP druh Krzysztof Paluch

wiecej informacji nt. gali znadziesz tutaj;

 http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/najlepsi-w-pomaganiu