Nowe samochody dla OSP

W związku z realizacją projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,oś priorytetowa - RPZP.03.00.00- Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie RPZP.03.04.00 - Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu - Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, tytuł projektu -Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniach 29-30 czerwca przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych dokonali odbioru techniczno- jakościowego 9 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych. Wykonawcą samochodów jest firma "Stolarczyk" z Kielc. W czasie wizyty w Kielcach strażacy odbierający pojazdy odbyli również szkolenie z zakresu obsługi i zasad  eksploatacji pojazdów. OSP otrzymały samochody na podwoziu MAN TGM-340 z pojemnością zbiornika na wodę 4680 litrów.

W pierwszym etapie realizacji zadania samochody otrzymały jednostki; OSP Biesiekierz, OSP Brzesko,OSP Boleszkowice, OSP Człopa, OSP Krzęcin, OSP Stary Borek, OSP Osinów Dolny, OSP Lubczyna, OSP Kołbaskowo.

stol 1

dsc 0544

dsc 0552dsc 0557

dsc 0556

dsc 0553

dsc 0552dsc 0559

najnowsza tablica z logo funduszu  maa

tekst i zdjęcia;

T.Sz.