Dotacje do umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącej dopłat do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego na rok 2017 roku, których dysponentem jest Związek OSP RP.

  1. Od 2016 roku Związek OSP RP nie jest dysponentem dotacji z MSWiA. O dotacje z tego źródła należy wnioskować do Komend Powiatowych/Miejskich PSP .
  2. W bieżącym roku na wsparcie OSP przekażemy środki dysponowane przez Związek OSP RP.
  3. Aby uzyskać dopłaty należy dostarczyć wypełniony wniosek, zaopiniowany przez właściwe ogniwa Związku. Wniosek musi posiadać deklarację pokrycia pozostałych kosztów zakupu.
  4. Na skutek zmian ustawy o podatku Vat i objęcia obowiązkiem podatkowym Urzędów Gmin/Miast zmienia się sposób wystawiania faktur na zakupy z dotacją dla OSP. Faktury tzw. dotacyjne mogą być wystawiane wyłącznie na dotowanego tj. jednostkę OSP. Znika pojęcie Płatnik , dotychczas używane przy częściowej odpłatności przez Gminę/Miasto.

W związku z tym należności, które będą pokrywana przez Gminę/Miasto muszą być przekazane OSP jako dotacje.

Prosimy o uzgadnianie z Gminą/Miastem zakupów z dotacją, aby uniknąć problemów przy fakturowaniu i rozliczaniu środków dla OSP.

Zakupy dokonywane bez dotacji fakturowane będą na tego kto płaci za fakturę.

W załączeniu przekazujemy listę umundurowania i wyposażenia osobistego z dotacją udzielaną przez Związek OSP RP.
Wypełnione i zaopiniowane wnioski należy składać do 30.03.2017

 

 

 

Wysokość dopłat do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP

 

Lp.

Nazwa

Dopłata

1

Ubranie specjalne-ochronne lekkie

1 200,00 zł

2

Ubranie specjalne-ochronne

800,00 zł

3

Hełm strażacki

300,00 zł

4

Kurtka strażacka

230,00 zł

5

Mundur strażacki

200,00 zł

6

Buty strażackie sznurowane

180,00 zł

7

Mundur koszarowy

150,00 zł

8

Buty strażackie wsuwane

120,00 zł

9

Umundurowanie MDP

110,00 zł

10

Kurtki MDP

100,00 zł

11

Kurtka typu softshel

90,00 zł

12

Rękawice strażackie

80,00 zł

13

Bielizna niepalna

70,00 zł

14

Bluza polarowa

60,00 zł

15

Czapka rogatywka

35,00 zł

16

Kominiarka

30,00 zł

17

Hełm MDP

30,00 zł

18

Latarka strażacka (do hełmu) z uchwytem

30,00 zł

19

Koszula

20,00 zł

20

Kapelusz

20,00 zł

21

Organizacyjna koszulka polo

20,00 zł

 

 

Wniosek do pobrania na stronie Oddziału w zakładce dokumenty lub oferta.

T.Sz.