Projekt ustawy w sprawie dodatków do emerytury dla członków OSP

Po posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 10 listopada  utworzył się Komitet Inicjatywny w sprawie inicjatywy  zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma na celu przyznanie strażakom ochotnikom dodatku do emerytury za okres " czynnej służby" w OSP. Zapraszamy wszytkich do popracia tej ważnej dla nas inicjatywy.

Kartę zbierania podpisów oraz projekt ustawy znajdziesz w zakładce dokumenty.

T.Sz.