Pakiety 2016 - Nabór wniosków z dniem 11.04.2016 w związku z wyczerpaniem środków nabór został wstrzymany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomił kolejną edycję programu:

Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania  nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
 
W zwiazku z powyższym zaraszamy  jednostki samorządu terytorialnego do udziału w projekcie i składania wniosków na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków.
Środki w kwocie do 300.000,00 zł przeznaczone są dla jednostek OSP na dotacje do zakupu pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej. Możliwe jest alternatywne zestawianie sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, ul. Tkacka 54, tel. 91 448 97 16

Więcej na stronie  ;https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/1241-nabor-wnioskow-na-zakup-sprzetu-ratowniczego-i-ochrony-osobistej-dla-strazakow-ochotnikow-na-rok-2016.html


Wnioski o dotację na zakup sprzętu dostępne  są w zakładce dokumenty. Termin składania wniosków na pakiety upływa z dniem 15 maja 2016 r.

Nabór wniosków został zamknięty.

ZAPRASZAMY