Ważne informacje z działaności na 2016 rok

 Informujemy, że w 2016 roku kursy podstawowe oraz potwierdzającew zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej dla strażaków-ochotników (organizowane według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 7, poz. 60 z dnia 19 marca 2007 roku) w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy), dofinansowane ze środków publicznych, będą odbywać się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim w systemie tzw. stacjonarnym. Termin wyznaczony dla województwa zachodniopomorskiego to wrzesień-październik 2016 r. Kurs potwierdzający uprawnienia Pruszcz Gdański - listopad 2016 rok.

Uprzejmie proszę o staranne dobieranie i typowanie kandydatów na to szkolenie, przede wszystkim, aby nie dopuścić do utraty miejsc. Niestety częstą praktyką osób zakwalifikowanych jest rezygnowanie z udziału w kursie w dniu wyjazdu w takim przypadku będziemy zmuszeni obciążać zwrotem kosztów kursu.

Jednocześnie informuję, że wzorem lat ubiegłych czynimy starania o pozyskanie środków na organizację szkoleń z zakresu KPP w tzw. systemie weekendowym na kursie podstawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków takie szkolenia odbywać się będą w drugiej połowie roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca, zgłoszenie do pobrania na stronie www. szczecin.zosprp.pl.

W związku z różnymi źródłami finansowania w 2016 roku, może obowiązywać częściowa odpłatność za kursy po stronie uczestnika bądź organu delegującego.

         Obóz dla członków MDP odbędzie się dniach 17.07 - 30.07.2016 roku w Wambierzycach . W obozie udział mogą wziąć dziewczęta i chłopcy z roczników 2001-2005, które potrafią się zaadaptować do warunków wypoczynku w systemie namiotowym. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które zgłaszają się pierwszy raz. Możliwe będzie zakwalifikowanie innych roczników w razie wolnych miejsc. Bardzo proszę o zwrócenie prezesom OSP uwagi na weryfikacje młodzieży chętnej na obóz, aby nie powtórzyły się próby kwalifikowania dzieci, które nie są członkami MDP. Karta kwalifikacyjna do pobrania na stronie Zarządu. Koszt jednego uczestnika będzie ustalony w terminie późniejszym i przekazany odrębną informacją.

Eliminacje Wojewódzkie OTWP, Wojewódzki Konkurs Kronik oraz spotkanie laureatów Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” odbędą się w dniu 23 kwietnia 2016 r. w Połczynie Zdroju pow. świdwiński.

Zgłoszenia laureatów powiatowych OTWP proszę przesłać do dnia 05 kwietnia 2016 r.       Zgłoszenie kronik do 10 kwietnia 2016 roku. Szczegółowy program konkursu zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Wojewódzki Przegląd Orkiestr odbędzie się w miesiącu maju w ramach corocznego festiwalu orkiestr w Sławnie. Zgłoszenia orkiestr proszę przesłać  do 30 marca 2016 roku.

 Informujemy również, że rok 2016 to rok w którym powinny się odbyć zawody sportowo-pożarnicze wg. regulaminu CTIF szczebla wojewódzkiego, w związku  z powyższym serdecznie zapraszam do współpracy w charakterze gospodarza przy organizacji tych przedsięwzięć. Zainteresowanych proszę o kontakt.

       

 

Wzorem lat ubiegłych Oddział Wojewódzki będzie prowadził nabór wniosków ma dopłaty do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego. Wnioski o dopłaty opracowane o przesłany materiał pomocniczy proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 roku. Materiał pomocniczy do opracowania wniosków dostępny na stronie internetowej Zarządu. W razie niejasności przy wypełnianiu wniosków bardzo proszę o kontakt w punktami handlowymi w Szczecinie i Koszalinie.

T.SZ.