Posiedzenia Prezydium i Zarządu Oddziału w Połczynie Zdroju.

wp 20151215 11 05 26 proW dniu 15.12.2015 w Połczynie Zdroju odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa zachodniopomorskiego. Członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przybyli do Połczyna na zaproszenie dh. Danuty Raniowskiej. Przedmiotem obrad Prezydium było ustalenie planu pracy na 2016, zasad przyznawania dopłat do sprzętu i umundurowania w 2016 roku , ustalenia limitu odznaczeń na 2016 rok. Prezydium podjęło również dyskusję nt. Funduszu Pomocy wzajemnej,składka na fundusz w 2016 roku od jednej OSP będzie wynosić 50 złotych. Tą drogą gorąco apelujemy o przyłączenie się do tej inicjatywy, środki z tego funduszu będą służyć strażakom ochotnikom z naszego województwa. Prezydium powołało zespół , który z pośród złożonych listów intencyjnych, wytypuje gminy i OSP do udziału w projekcie zakupu samochodów pożarniczych z udziałem środków z RPO 2014 -2020 województwa zachodniopomorskiego.

wp 20151215 11 05 57 proPosiedzenie Zarządu otworzył Prezes ZOW Stanisław Dycha, witając zaproszonych gości w osobach: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta PSP Zbigniew Kwiatkowski wraz z Komendantami Powiatowymi PSP, Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie Danuta Malitowska, Burmistrz Połczyna-Zdroju Barbara Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju Janusz Podpora, Prezes OSP Połczyn-Zdrój Arkadiusz Raniowski. Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdanie z prac prezydium w 2015 roku, podjęli uchwały w sprawie planu pracy na 2016 rok, kalendarza imprez programowych, zrzeczenia się 5 % środków zebranych w ramach akcji „1% przy tej okazji omówiono wyniki województwa za 2014 rok w ramach akcji 1 %. Omówiono róznież klika ważkich tematów z zakresu funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych takich jak: zakup samochodów, szkolenia strazaków ochotników wg. nowych przepisów, mozliowsci szkolenia z KPP w powiatach w oparciu o środki z KSRG.

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy posiedzenia wzięli udział w strażackim spotkaniu opłatkowym, które poprowadził Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Ryszard Szczygiełwp 20151215 11 06 25 pro

Wszystkie niezbędne informacje z posiedzenia prezydium i zarządu dostępne są w zakładce dokumenty.

Serdecznie dziękujemy druhom i druhnom z OSP Połczyn Zdrój za przygotowanie fantastycznej oprawy posiedzenia Zarządu Oddziału i spotkania opłatkowego
Tekst; T.Sz.

Zdjecia: Arkadiusz Raniowski