Z wizytą u Marszałka Sejmu

kap79256W dniu 04.03.2015 delegacja strażaków w składzie: Jan Dzik, Czesław Golec z OSP Ustronie Morskie i Krzysztof Paluch – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego wraz z członkami Poselskiego Zespołu Strażaków w osobach: Poseł Krystyna Skowrońska - przewodnicząca Poseł Ryszard Galla - wiceprzewodniczący Poseł Bożena Szydłowska - wiceprzewodnicząca Poseł Cezary Olejniczak – sekretarz przekazali Marszałkowi Sejmu RP Radosławowi Sikorskiemu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczącego zasiłków chorobowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych za okres niezdolności do pracy dla strażaków OSP w sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu w działaniach ratowniczych. O dalszych losach projektu ustawy będziemy informować na bieżąco. W cześniej jak już informowaliśmy 107 tys podpisów przekazano na ręce Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej.

Krzysztof Paluch