Pakiety 2015 - Kolejna edycja programu.

logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uruchomił kolejną edycję programu:

Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania  nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.
 
W zwiazku z powyższym zaraszamy  jednostki samorządu terytorialnego do udziału w projekcie i składania wniosków na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków oraz samochodów ratowniczo - gaśniczych.
 

W planie na rok 2015 przewidziano na ten cel 500.000,00 zł; Wojewódzki Fundusz planuje alokację w kwocie do 200.000,00 zł – na udzielanie dotacji na zakup i/lub karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych (nowych i/lub używanych) dla jednostek OSP. Środki w kwocie do 300.000,00 zł przeznaczone są na dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników. Możliwe jest alternatywne zestawianie sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów.

Wnioski należy składać:

1.  Na zakup / karosację samochodów ratowniczo – gaśniczych – w Biurach WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3 lub w Koszalinie,  ul. Kościuszki 33;
2.  Na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej – za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie, ul. Tkacka 54, tel. 91 448 97 16

Więcej na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/972-nabor-wnioskow-na-zakup-samochodow-ratowniczo-gasniczych-oraz-sprzetu-ratowniczego-i-ochrony-osobistej-dla-strazakow-ochotnikow-2.html

Wnioski o dotację na zakup sprzętu dostepne  są w zakładce dokumenty. Termin składania wniosków na pakiety upływa z dniem 30 marca 2015 r.

ZAPRASZAMY