Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy Pożarom" 2015 - Wyniki

alicja ostrycharznorbert staniszewski  

W dniu 21 stycznia 2015 roku Komisja w składzie: 

Danuta Raniowska - Przewodnicząca Komisji Oceniającej,Agnieszka Pluta – nauczyciel plastyki – członek Komisji Oceniającej,Krzysztof Barski – sekretarz Komisji OceniającejMarian Kowalewski – członek Komisji Oceniającej,Jan Będzak – członek Komisji Oceniającej,Jan Suszczyński – członek Komisji Oceniającej

oceniła prace plastyczne nadesłane na Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

W sumie wpłynęło 166 prac plastycznych wykonanych w różnych technikach: pastele, akwarele, kredki, grafiki, farby plakatowe, płaskorzeźba z papieru.

Prace uczestników oceniane były według następujących grup wiekowych:

I grupa – przedszkolaki - 39 prac,

II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej - 39 prac,

III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej - 37 prac,

IV grupa – gimnazja - 35 prac,

V grupa – szkoły ponadgimnazjalne - 6 prac,

VI grupa – dorośli, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej   - 10 prac

 

Wyróżniono następujące osoby, spośród których laureaci od I do III miejsca oraz wyróżnieni reprezentować będą Województwo Zachodniopomorskie na szczeblu centralnym.

 

I grupa – przedszkolaki :

Laureaci :

1.Bartosz KACPRZAK l. 5– Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, pow. choszczeński

2.Kamil LEŚNIEWSKI l. 5 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kulturyw Kaliszu Pomorskim, pow. drawski


II grupa – klasy I-III szkoły podstawowej : 

Laureaci :

1.Iga JANKOWSKA l.9 - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, powiat choszczeński,

2.Karolina ARCIUCH l.8 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Bolkowie, gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński

3.Zuzanna WŁODARSKA l. 8 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Bolkowie gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński. 


III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej :

Laureaci :

1.Natalia ZALESKA l.11 – Zespół Szkół w Grzmiącej pow. szczecinecki

2.Małgorzata SZYMAŃSKA l. 11 – Szkoła Podstawowa w Zamęcinie pow. choszczeński,

3.Julia ISKRZYCKA l. 12 – Szkoła Podstawowa w Karlinie pow. białogardzki

Wyróżnienia:

1.Oliwia OLEJNIK l. 11 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Choszcznie, pow. choszczeński

2.Norbert STANISZEWSKI l. 11 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie pow. myśliborski.


 IV grupa - gimnazjaliści

Laureaci :

1.Sandra FREIHOFER l. 14 – Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, pow. kołobrzeski,

2.Amelia STRZAŁKOWSKA l. 15 – Zespół Szkół Publicznych  im. Jana Pawła II w Redle, gm. Połczyn Zdrój, pow. świdwiński,

3.Dominika OCHENKOWSKA l. 15 – Zespół Szkół – Gimnazjum  im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie, pow. białogardzki,

Wyróżnienia :

2.Oktawia BOGUSZ l. 15 – Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, pow. drawski

3.Alicja OSTRYCHARZ l. 13 – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku, pow. myśliborski.


V grupa  - szkoły ponadgimnazjalne :

Wyróżnienie :

1.Agata ANDRZEJEWSKA l. 18 – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, pow. kołobrzeski

 

VI  grupa dorośli, środowiskowe domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej

Laureaci : 

1.Adam l. 51 i Andrzej l. 47 KMITA – Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, pow. choszczeński,

2.Piotr PASZKOWSKI l. 50 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, pow. choszczeński.

Wyróżnienie :

1.Marek KRÓLIKOWSKI - Środowiskowy Dom Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach pow. koszaliński.

Spotkanie laureatów odbędzie się 25 kwietnia 2015 roku w Resku 

Gratulujemy !!!   Laureatom życzymy sukcesów na szczeblu centralnym.

Zapraszamy do galerii nagrodzonych i wyróżnionych prac