Ważne informacje na 2015 rok

Zarząd Wykonawczy informuję, że w 2015 roku kursy podstawowe oraz potwierdzając w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej dla strażaków-ochotników (organizowane według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 7, poz. 60 z dnia 19 marca 2007 roku) w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, będą odbywać się w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim oraz Turawie ( woj. opolskie) w systemie tzw. stacjonarnym. Kurs w Turawie dofinasowany będzie z środków Ministerstwa Spraw Wewnetrznych.Terminy szkoleń to 18 -24 października 2015 roku w Pruszczu Gdańskim oraz 10-17 października br. w Turawie. Kurs potwierdzający uprawnienia Pruszcz Gdański w terminie 13 – 15 luty 2015 roku.

Jednocześnie informuję, że wzorem lat ubiegłych czynimy starania o pozyskanie środków na organizację szkoleń z zakresu KPP w tzw. systemie weekendowym na kursie podstawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków takie szkolenia odbywać się będą w drugiej połowie roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa:

KPP w Pruszczu Gdańskim - 30 czerwca ,

KPP w Turawie - 30 czerwca,

KPP weekendowe - 30 czerwca,

KPP kurs potwierdzający- 30 stycznia,

Wnioski dostępne są na stronie www. szczecin.zosprp.pl. W związku z różnymi źródłami finansowania w 2015 roku, może obowiązywać częściowa odpłatność za kursy po stronie uczestnika bądź organu delegującego.

Obóz dla członków MDP odbędzie się dniach 19.07-1.08.2015 roku w Wambierzycach. W obozie udział mogą wziąć dziewczęta i chłopcy z roczników 2000-2004, które potrafią się zaadaptować do warunków wypoczynku w systemie namiotowym. Możliwe będzie zakwalifikowanie innych roczników w razie wolnych miejsc.Obóz dedykowany jest tylko i wyłącznie dla członków MDP. Karta kwalifikacyjna dostępna jest na stronie Zarządu. Termin zgłoszenia do dnia 15 maja 2015 roku. Finansowanie  pobytu młodzieży będzie oparte o dotację z Ministerstwa Spraw Wewnetrznych za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Eliminacje Wojewódzkie OTWP odbędą się dnia 25 kwietnia 2015 r. w Resku pow. łobeski. Zgłoszenia laureatów powiatowych proszę przesłać do dnia 10 kwietnia 2015 r. Szczegółowy program konkursu będzie dostepny w terminie późniejszym

W dniach 19-20 czerwca 2015 roku w CNBOP Józefów odbędzie się kolejne spotkanie dla osób funkcyjnych OSP odpowiedzialnych za eksploatacje, zakup sprzętu.  ( komendanci gminni, naczelnicy OSP, prezesi OSP). Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Zarządu.

Dotacje do zakupu sprzętu i umundurowania z Ministerstwa Spraw Wewnetrznych za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych:

         Wzorem lat ubiegłych Oddział Wojewódzki będzie prowadził nabór wniosków na dopłaty do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego. Propozycje sprzętu proponowanego do dopłat dotępny będzie z zakładce dokumenty. Wnioski o dopłaty opracowane w oparciu o przesłany materiał pomocniczy proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2015 roku.


Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP