Świąteczne posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

20141218 123402W dniu 18.12.2014 w Bornem Sulinowie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa zachodniopomorskiego. Członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przybyli do Bornego Sulinowa na zaproszenie Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa. Przedmiotem obrad Prezydium było ustalenie planu pracy na 2015, zasad przyznawania dopłat do sprzętu i umundurowania w 2015 roku , ustalenia limitu odznaczeń na 2015 rok. Prezydium podjęło również dyskusję nt. Funduszu Pomocy wzajemnej, którego funkcjonowanie niestety budzi wiele wątpliwości w tej sprawie prezydium postanowiło, że składka na fundusz w 2015 roku od jednej OSP będzie wynosić 50 złotych. Tą drogą gorąco apelujemy o przyłączenie się do tej inicjatywy, środki z tego funduszu będą służyć strażakom w przypadku nagłych zdarzeń losowych ( Regulamin funduszu dostępny jest w zakładce dokumenty). Kolejnym akcentem wizyty w gościnnym Bornem Sulinowie było posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w którym uczestniczyli również: Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Henryk Cegiełka, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Henryk Jerzyk, przedstawiciel Lasów Państwowych Maciej Lipka, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych oraz Komendanci Powiatowi PSP w terenu województwa zachodniopomorskiego.

20141218 123236 1Posiedzenie otworzył Prezes ZOW Stanisław Dycha, witając zaproszonych gości .Członkowie Zarządu zatwierdzili sprawozdanie z prac prezydium w 2014 roku, podjęli uchwały w sprawie planu pracy na 2015 rok, kalendarza imprez programowych, zrzeczenia się 5 % środków zebranych w ramach akcji „1% przy tej okazji omówiono wyniki województwa za 2013 rok w ramach akcji 1 %. Członkowie zarządu i zaproszeni goście wysłuchali również informacji Członka Prezydium Zarządu Głównego Stanisława Kopcia nt. przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego, w której to przybliżył druhom stan prac legislacyjnych w tematach funkcjonowania OSP ( szczegóły znajdziesz tutaj http://www.szczecin.zosprp.pl/dokumenty ). Stanisław Kopeć szeroko omówił również zadania OSP w 2015 roku w świetle wywiadu z Komendantem Głównym PSP z ostatniego wydania Strażaka ( zapraszamy do lektury)

Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko w swoim wystąpieniu podkreślił wiodąca rolę strażaków w systemie bezpieczeństwa województwa, złożył podziękowania wszystkim strażakom z terenu województwa za profesjonalizm i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym.

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy posiedzenia wzięli udział w strażackim spotkaniu opłatkowym, które poprowadził Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. Ryszard Szczygieł.

Wszystkie niezbędne informacje z posiedzenia prezydium i zarządu dostępne są w zakładce dokumenty.

 

 Tekst: Tadeusz Szczepański

Zdjęcia: Eugeniusz Nykiel