WAŻNE - Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom"

Przypominamy o kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom" konkurs organizowany jest cyklicznie w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nr 50/9/2008. Zgodnie z postanowieniami regulaminu etap wojewódzki konkursu powinien być zakończony do dnia 31 stycznia 2015 roku. Prace konkursowe proszę przesyłać poprzez ogniwa związku wraz z protokołami etapu powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2015 r.

poniżej link do regulaminu konkursu:


http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/50-9-2008.pdf


Tadeusz Szczepański