Polsko-Niemiecka Giełda Kontaktów OSP

W dniach 6-9 listopada br. w Chalinie, woj. wielkopolskie odbędzie się polsko-niemiecka giełda OSP. Celem spotkania jest pomoc w nawiązaniu kontaktów z niemieckimi strażami i przekazanie wiedzy, jak w praktyce zorganizować spotkanie polsko-niemieckie. Ze względu na finansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (www.pnwm.org) tematyka giełdy będzie dotyczyła głównie współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty osiąga się podczas bezpośredniego spotkania z zainteresowaną stroną. Spotkanie w Chalinie będzie ku temu doskonałą okazją.

Szczegóły i karta zgłoszenia znajdują się na stronie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu. Termin zgłoszenia upływa 15.09. br.

>http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/1127_polskoniemiecka_gielda_partnerow_dla_osp__zgloszenia_od_22_sierpnia_2014_r.html

 

Udział w giełdzie nie jest równoznaczny z obowiązkiem sformalizowania porozumienia o współpracy. Jest to przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.